2019-08-20

Często sama terapia w gabinecie dla dzieci z zaburzeniami integracji ćwiczenia integracji sensorycznej to za mało

Witam, mam 5-letnią córkę z zaburzeniami integracji sensorycznej. Celem terapii integracji sensorycznej jest stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Często same dążą do autostymulacji w domu i również w szkole,. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą się również objawiać problemami w nauce nowych rzeczy przez zbytnie rozproszenie uwagi. Często sama terapia w gabinecie dla dzieci z zaburzeniami integracji ćwiczenia integracji sensorycznej to za mało. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dokonywana jest za pomocą testów wykonywanych podczas zabawy. Dlatego też zabawy z ruchem w domu powinny być konsultowane z terapeutą, który zajmuje się maluchem. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Naziemny i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę, a sala doświadczania świata pobudza wyobraźnię. Jakie ćwiczenia będą odpowiednie dla malucha zmagającego się z zaburzeniami integracji sensorycznej? Terapia integracji sensorycznej opiera się przede wszystkim na mechanizmie plastyczności neuronalnej, czyli zdolności układu nerwowego do modyfikacji mających na celu odzyskiwanie utraconych funkcji. Zaburzenia integracji sensorycznej to wynikające z wadliwej organizacji lub minimalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zakłócenia w procesie przetwarzania informacji zmysłowych. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w zabawach lub wykonują ćwiczenia przy odpowiednio dobranym podkładzie muzycznym. Powinni oni współpracować z terapeutą oraz wykonywać z dzieckiem w domu wybrane ćwiczenia. Najprostszą formą rozwijania i wspierania integracji sensorycznej są systematycznie wykonywane czynności dnia codziennego oraz odpowiednio ukierunkowana zabawa dziecka. Zaburzenia integracji sensorycznej wywierają negatywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Możliwą przyczyną zaburzeń integracji jest zbyt mała lub zbyt duża ilość bodźców, które napływają do niego ze środowiska zewnętrznego. Właściwą diagnozę może postawić wyłącznie terapeuta integracji sensorycznej, posiadający certyfikat ukończenia dwustopniowego kursu. Tak prozaiczna czynność jak gotowanie może być dla dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej doskonałą okazją do smakowania nowych potraw, poznawania zapachów czy wyczuwania konsystencji. Zaburzenia integracji sensorycznej są też naturalną konsekwencją uszkodzenia narządów zmysłów,. Trudności ze strony integracji sensorycznej są dużym obciążeniem dla każdego malucha. Niezwykle istotne jest, aby terapię integracji sensorycznej rozpocząć w jak najmłodszym wieku. Jak zatem wspierać terapię integracji sensorycznej w domu? Zaburzenia integracji sensorycznej są efektem uszkodzeń zaburzeń zmysłów, spowodowanych. Nie brakuje na rynku profesjonalnych opracowań książkowych na temat ćwiczeń wykorzystywanych w pracy dziećmi borykającymi się z zaburzeniami integracji sensorycznej. Korekcja zaburzeń integracji sensorycznej nie może ograniczyć się tylko do pracy dziecka ze specjalistą. Pomoce do integracji sensorycznej to szeroka grupa produktów, dzięki którym możliwe jest usprawnianie i przywracanie równowagi w rozwoju różnych sfer psychofizycznych. Do zaburzeń integracji sensorycznej może dojść na każdym etapie rozwojowym dziecka. Propozycji ćwiczeń do wykonywania w domu jest dużo. Ruch, który organizujemy dziecku w domu w ramach terapii musi mieć swój cel oraz organizację. Ćwiczenia z integracji sensorycznej zazwyczaj trwają 2 razy w tygodniu przez około 60 minut. Terapeuta ocenia wówczas poziom integracji sensorycznej. Polega na interpretacji, organizacji i integracji bodźców zmysłowych odbieranych z organizmu i środowiska. Zaburzenia integracji sensorycznej to coraz częstszy problem. Pomoce do integracji sensorycznej można również wykorzystywać w domu stymulując prawidłowy rozwój zdrowego dziecka. W przypadku integracji sensorycznej zmiany te mogą nastąpić pod wpływem kontrolowanej, odpowiednio dobranej stymulacji zmysłowej. Zawiera krótką charakterystykę bazowych systemów zmysłowych oraz ćwiczenia i strategie terapeutyczne do ich usprawniania. Sesje korekcji zaburzeń integracji sensorycznej odbywają się zazwyczaj raz, dwa lub trzy razy w tygodniu i trwają od 45 do 60 minut. Różnorodność produktów, jakie składają się na pomoce do integracji sensorycznej sprawia, że możliwe jest kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne. Wszystkie pomoce do integracji sensorycznej zostały stworzone przez specjalistów w dziedzinie terapii.

Zobacz także