2019-10-04

Aby izolacja murów spełniała swoją rolę, musi być wykonana z najwyższą precyzją i przy wykorzystaniu rozwiązań sprawdzonych

Zła hydroizolacja oraz izolacja termiczna może spowodować duże straty nawet po jednej zimie. Aby uniknąć poślizgu na izolacji poziomej i deformacji murów fundamentowych, nie należy zasypywać wykopów zanim ściany zewnętrzne nie będą usztywnione ścianami wewnętrznymi i dociążone stropem piwnic. Ze względu na znaczne koszty całkowitej wymiany gruntu, dopuszcza się obsypywanie murów fundamentowych gruntem niespoistym jedynie warstwą grubości. Aby izolacja murów http://budwod.eu/oferta/izolacje/ spełniała swoją rolę, musi być wykonana z najwyższą precyzją i przy wykorzystaniu rozwiązań sprawdzonych. Polecany, kiedy z biegiem lat pierwotne uszczelnienia horyzontalne murów przestają być szczelne lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia horyzontalnego. Zła izolacja cieplna i przeciwwodna, przeciwwilgociowa narazi nas na wydatki nie tylko przy remoncie tarasu, lecz także może doprowadzić do uszkodzeń budynku. Niedostateczne rozpoznanie istniejących zagrożeń i zastosowanie nieodpowiednich materiałów izolacyjnych to najczęstsze przyczyny zawilgoceń murów fundamentowych i piwnic. Izolacja pozioma zatem jest podstawową ochroną podłogi budynku przed dostępem wilgoci z gruntu do wnętrza domu. Na różnych wysokościach izolacja pionowa może mieć więc różną postać. Sztywne zaprawy stosuje się przeważnie przy zagrożeniu wilgocią gruntową – na powierzchniach murów (po minimum 3 miesiącach od obciążenia stropami) i betonów (wiek minimum 3 miesiące). Osiadający grunt może całkowicie zniszczyć izolację pionową murów fundamentowych. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przypadkiem, gdy wykonana izolacja w fundamentach jedynie gromadziła wodę, nie pozwalając jej opuścić murów. Wykonywane przez nas izolacje fundamentów (również metodą iniekcji), odgrzybianie murów oraz osuszanie ścian budynków, pozwolą na stworzenie przyjaznego dla zdrowia użytkowników środowiska. Przed zasypaniem wykopów izolacja wymaga zabezpieczenia warstwą ochronną. Izolacja pionowa chroni ściany zewnętrzne przed bocznym napływem wilgoci. Z kolei izolacja pionowa zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentowych i piwnic. Izolację poziomą uzupełnia izolacja pionowa. Zniszczenia spowodowane złą izolacją poziomą i pionową murów fundamentowych mogą także obejmować strefy cokołowe budynku i kondygnacje znajdujące się powyżej poziomu terenu. Odpowiednia izolacja budynku zabezpieczy mury oraz fundament na wiele. Izolacja pozioma ścian zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody przez mury. Nie wolno zasypywać wykopu zanim izolacja pionowa nie będzie miała odpowiedniej wytrzymałości, jak również dopuszczać do punktowego lub pasmowego obciążania izolacji. Nasza specjalność to osuszanie budynków, usuwanie wilgoci i izolacja przeciwwilgociowa – izolacja pozioma i pionowa, hydroizolacja. Izolacja pozioma chroni przed podciąganiem wody z gruntu w górę budynku. Iniekcja murów metodą ciśnieniową jest w ostatnim czasie bardzo popularna. Iniekcja murów następuje za pomocą specjalnych preparatów wprowadzonych w strukturę materiału pod odpowiednim ciśnieniem, których cząsteczki podczas wiązania absorbują wodę.

Zobacz także