2019-11-21

W każdym razie kredyty frankowe dzielą Polaków i budzą emocje, co może powodować negatywne skutki społeczne

Kredyty hipoteczne w CHF są denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego, a zatem są objęte ryzykiem walutowym. Był to czas, kiedy kurs waluty CHF był stosunkowo niski, a kredyty te były znacznie tańsze od tych w złotówkach. Około 20% kredytów hipotecznych w Polsce to kredyty we franku szwajcarskim. W każdym razie kredyty frankowe https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ dzielą Polaków i budzą emocje, co może powodować negatywne skutki społeczne. Trzeba cały czas pamiętać, że nie tylko sytuacja rynkowa, ale również polityczna, wpływa na warunki, na jakich obecnie spłacane są kredyty przez frankowiczów. Także mBank ma relatywnie duże, bo 25% zaangażowanie we frankowe kredyty. Może to oznaczać, że frankowicze będą w lepszej sytuacji niż osoby posiadające kredyty w złotówkach, gdyż ich kredyty będą najtańsze na rynku. Przede wszystkim będą musieli zwrócić kwotę, którą pożyczyli od banku (instytucja zwróci odsetki i prowizję). Bufora na kredyty CHF, plus wymóg połączonego bufora, plus 1,5 proc. Oczywiście, bank bankowi nie równy, więc warto zwrócić uwagę, jak mają się kredyty we frankach do wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych przez dany bank. Dodatkowo banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą skorygować stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria. Średnio 16% kredytów to kredyty w CHF, ale w zależności od banku ta wartość się zmienia. To z kolei oznacza, że osoby, które spłacają kredyty hipoteczne w złotówkach, będą pokrzywdzone. Na podstawie skorygowanych danych KNF wiemy, że kredyty we frankach stanowią większy odsetek zagrożonych zobowiązań. Kredyty i pożyczki we frankach szwajcarskich jako procent wszystkich kredytów i pożyczek w bankach notowanych. W związku z tym warto przyjrzeć się dokładniej, na czym polegają kredyty we frankach, jaka jest ich historia w Polsce, jaka jest przyszłość frankowiczów oraz jakie wynikają z tego skutki. “Prawie połowa naszego portfela to kredyty związane z OZE, głównie farmy wiatrowe. - Nie mamy sygnałów, aby dostosowały obecne umowy do nowego stanu prawnego. Na podstawie danych KNF kredyty złotówkowe i walutowe mają podobną jakość ze wskazaniem na lepszą kondycję zobowiązań w polskiej walucie. Klienci starają się sami spłacać kredyty wcześniej” - powiedział wiceprezes. Tego dnia inwestorzy i polscy obywatele zdali sobie sprawę, jak istotny wpływ na gospodarkę mają udzielane w poprzednich latach kredyty. Nawet lepiej niż kredyty złotówkowe. Wszyscy zapłacimy za kredyty frankowe? Ponadto przewalutowanie kredytów we franku będzie skutkowało tym, że będą to najtańsze kredyty na rynku. Bank notuje coraz wyższe przedpłaty od klientów spłacających kredyty hipoteczne w CHF, a portfel ten jest bardzo regularnie obsługiwany. Moim zdaniem sprawy frankowe są na tyle proste, że wyroki powinny zapadać na pierwszych rozprawach. Należy zauważyć, że kredyty hipoteczne we frankach nie stanowią problemu tylko dla kredytobiorców, ale także i dla banków. Tak też kredyty hipoteczne w tej walucie stały się tańsze, a zarazem bardziej opłacalne od tych.

Zobacz także