2019-11-29

Taka renowacja rur kanalizacyjnych umożliwia naprawy na łukach i w przypadku przesunięć

Jest to metoda prosta, tania, szybka i bardzo wszechstronna. Po raz pierwszy w Krośnie renowacja kanalizacji sanitarnej jest wykonywana metodami bezwykopowymi. Możesz zamówić bezwykopową wymianę ścieków, naprawę rurociągów dowolnego typu po niskich cenach. Metoda bezwykopowego układania rurociągów z istniejących studni. Taka renowacja rur kanalizacyjnych https://szott.pl/ umożliwia naprawy na łukach i w przypadku przesunięć. Metoda Aarsleff ma zastosowanie do przewodów położonych poziomo, skośnie, pionowo i nieregularnie. Do chwili obecnej ta metoda obejmuje kilka możliwych opcji realizacji. Nie jest tajemnicą, że otwarta metoda naprawy i układania rur jest niezwykle kosztowna. Bezwykopowe układanie rurociągów zostało opracowane przez zachodnich ekspertów. Metoda otwarta polega na uszkodzeniu asfaltu i nawierzchni betonowej. W przypadku reliningu w istocie jest to naprawa starej komunikacji z użyciem nowych materiałów, wówczas renowacja jest aktualizacją linii, która może wystąpić wraz ze zmianą średnicy rurociągu. I w końcu – metoda ta pozwala na montaż prefabrykatów bez przerywania eksploatacji rurociągu, dzięki przepompowaniu ścieków. W celu okablowania różnych połączeń używana jest metoda zamkniętej wymiany. Ta metoda jest stosowana, gdy konieczna jest wymiana istniejącego systemu komunikacji. Najpowszechniejszą metodą układania konstrukcji rurociągów jest wykop. Ta metoda pozwala wykluczyć rozwój dołów i zachowuje istniejące przestrzenie studni i nie narusza zwolnień miejsc, w których prowadzone są prace. W wyżej wymienionych warunkach najbardziej optymalna jest metoda bezwykopowego układania rurociągów proponowana przez InzhKomStroyService, wymiana i odnawianie rurociągów metodą bezwykopową. Ta metoda pozwala na rury o przekroju. Metoda rehabilitacji pozwala na wymianę komunikacji z dowolnych materiałów: ceramiki, betonu, metalu. Ta metoda nazywa się hydocolle. Ta metoda ma na celu uproszczenie bezwykopowego układania rurociągów o różnych średnicach od 76 do 315 mm i długości do 300 metrów. Tradycyjna metoda naprawy kanalizacji -. Bezwykopowe układanie rur to metoda pozwalająca na instalację komunikacji rurociągowej bez otwierania gruntu. Gleby, które używają metody rurociągów przebicia, z reguły są gliniaste i gliniaste. Renowację przy pomocy rękawa można przeprowadzać w przypadku kanałów wykonanych z różnych materiałów, jak kamionka, stal, żeliwo, beton, cegła. Impregnowany fabrycznie materiał rękawa AARSLEFF montuje się inwersyjnie wewnątrz istniejącej rury przez studnię, wykorzystując wodę lub sprężone powietrze. Z tego też powodu można powiedzieć, że renowacja rurociągów nie ma już żadnych granic. Utwardzenie rękawa odbywa się za pomocą wody o podwyższonej temperaturze lub pary wodnej. InzhKomStroyServis oferuje usługi bezwykopowej wymiany rurociągów o średnicy od D-100mm do sieci kanalizacyjnych D-600mm, zaopatrzenia w ciepłą i zimną wodę. Podstawową technologią, z pomocą której firma wykonuje zlecone realizacje, jest bezwykopowa metoda interwencji podziemnych, przy zastosowaniu rękawa AARSLEFF.

Zobacz także