2019-10-11

Nasza oferta obejmuje systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), których zadaniem jest wczesne wykrywanie pożaru i alarmowanie odpowiednich służb oraz użytkowników przebywających w zagrożonym obiekcie

Omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy oraz ich wpływ na skuteczność działania systemów sygnalizacji pożaru. Wymagania odnośnie zarówno dokumentacji projektowej jak i samego zastosowania systemów sygnalizacji pożarowej regulują odpowiednie przepisy, do których stosujemy się. Projektujemy i montujemy systemy dla obiektów. Nasza oferta obejmuje systemy sygnalizacji pożarowej (SSP), których zadaniem jest wczesne wykrywanie pożaru i alarmowanie odpowiednich służb oraz użytkowników przebywających w zagrożonym obiekcie. Jej działanie polega na analizowaniu zasysanego powietrza z obszaru chronionego, przez system perforowanych. Często warunki polis zmuszają inwestora do podwyższenia standardu bezpieczeństwa pożarowego budynku i wyposażeniu w rozwiązania ponadstandardowe, typu system sygnalizacji pożaru. W pełni sprawny i funkcjonalny system dający sygnał wczesnego ostrzegania na wypadek pożaru pozwala na bezpieczną ewakuację ludzi oraz wczesne podjęcie akcji gaśniczej. Oferujemy kompleksowe wykonawstwo systemów sygnalizacji pożarowej (systemy detekcji dymu / ognia) wraz z doradztwem i pełnym doradztwem. System sygnalizacji pożaru składa się z równych elementów. Zwiększyła się także liczba szkoleń sprzętowych, prowadzonych przez firmy dostarczające systemy sygnalizacji pożarowej na rynek polski. Firma FIRETECH zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wykonawstwem systemów sygnalizacji pożaru. System sygnalizacji pożaru (SSP/SAP) ma nieocenione znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Sygnalizator dźwiękowy to element systemu sygnalizacji pożaru, służący do ogłaszania alarmu pożarowego, za pomocą dźwięku. Często w obiektach obsługiwanych przez osoby niekompetentne, system nie działa prawidłowo, zidentyfikowane usterki nie są usuwane i pojawiają się fałszywe alarmy. System sygnalizacji pożaru musi działać prawidłowo i być we właściwy sposób konserwowany. System SAP pełni również funkcje monitorujące oraz informacyjne. Zapewniamy przeglądy techniczne, konserwację i serwis systemów sygnalizacji pożaru. Dodatkowo częstym przypadkiem stosowania systemów sygnalizacji pożaru jest zastosowanie. Centrala przeciwpożarowa Systemu sygnalizacji pożaru wyposażona jest w wyświetlacz i panel, które umożliwiają identyfikację i lokalizację alarmów (uszkodzeniowych, alarmowych) oraz ich obsługę. W ramach stałej współpracy oferujemy przeglądy, konserwację oraz naprawy systemów sygnalizacji pożarowej. Poprawnie zaprojektowany oraz technicznie sprawny system SAP, pozwala zminimalizować: czas detekcji, czas zaalarmowania i czas przemieszczania.

Zobacz także